CAREERS

มี 4 ตำแหน่งงาน

Sales Representative ( ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก )
รายละเอียด
บริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล จำกัด
นำเสนอสินค้า และปิดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ…
Sales Representative ( ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ )
รายละเอียด
บริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล จำกัด
นำเสนอสินค้า และปิดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ…
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานที่ศรีนครินทร์)
รายละเอียด
บริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล จำกัด
รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนจำหน่ายและประสานงานส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา …
Marketing Manager (ปฏิบัติงานที่ถนนศรีนครินทร์)
รายละเอียด
บริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล จำกัด
วางแผนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่างๆ…