ผ่อนง่ายๆ สบายๆ นาน 36 เดือน กับโครงการสินเชื่อ กับ ราชธานีลิสซิ่ง

Sport Bicycle
29 วันที่แล้ว
678
ผ่อนง่ายๆ สบายๆ นาน 36 เดือน กับโครงการสินเชื่อ กับ ราชธานีลิสซิ่ง

ผ่อนง่ายๆ สบายๆ นาน 36 เดือน กับโครงการสินเชื่อ กับ ราชธานีลิสซิ่ง

Sport Bicycle
20190325_BicycleLeasing_web
ผ่อนง่ายๆ สบายๆ นาน 36 เดือน กับโครงการสินเชื่อ กับ ราชธานีลิสซิ่ง

บริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล จำกัด ร่วมกับ ราชธานีลิสซิ่ง จัดโครงการสินเชื่อจักรยาน ให้คุณได้มีโอกาสเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • สินเชื่อจักรยานมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.5% ต่อเดือน
  • ยอดการขออนุมัติสินเชื่อ (หลักหักเงินดาวน์) ต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
  • เงินดาวน์ขั้นต่ำของโครงการอยู่ที่ 20% ขึ้นไป
  • โครงการนี้สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดที่ 36 เดือน

เอกสารประกอบการอนุมัติสินเชื่อ

  • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  • สลิปเงินเดือน และหนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด
  • สำเนา สมุดบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน 1 ชุด

หมายเหตุ

  • โปรดแสดงบัตรประชาชนและเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อจากต้นฉบับจริง และลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารสำเนาถูกต้อง
  • ราชธานีลิสซิ่งขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กล่าวเป็นกรณีๆไป

สามารถคำนวณเงินผ่อนได้ที่ https://www.sportbicycle.co.th/leasing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..
Specialized Concept Store Bangkok
โทร. 02 637 5487 หรือ
ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน https://www.sportbicycle.co.th/dealer

บทความอื่น